Általános tudnivalók az Erasmus+ programról

logo-erasmus-plus

A Nyíregyházi Egyetem meghirdeti az Erasmus+ pályázati felhívását a Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára nemzetközi oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzésére ad lehetőséget.

Jelen pályázati felhívás során a 2020/2021-es tanév I. és II. félévére Erasmus+ tanulmányi mobilitásra – tanulmányi félévre, valamint a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ szakmai gyakorlati lehet jelentkezni.

Frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek Erasmus+ szakmai gyakorlaton a záróvizsgát követően! Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszony alatt kell benyújtani.

Az Erasmus+ programban való részvételhez nem előfeltétel a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve nem jár tanulmányi félév veszteséggel! Az ösztöndíjat nyert hallgatóknak a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport ingyenes angol nyelvi felkészítő tanfolyamot tart!

A Tempus Közalapítvány a 2020/2021-es tanévben is szociális alapú kiegészítő támogatást kíván nyújtani a kiutazó hallgatók számára.

Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege:
tanulmányi mobilitás esetén havi 200 EUR
szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 EUR.

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók a 2020/21-es tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.

Az igénybejelentő lapokat a hallgatónak kell benyújtania az intézmény részére.

Bővebb információ az Erasmus kiegészítő támogatásokról az alábbi linken található:

http://www.nye.hu/international/hirek/

Az intézményi pályázati felhívás és az új online jelentkezési felület elérhető a következő oldalon:

http://www.nye.hu/international/jelentkezes/

A pályázatok beadási határideje:

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra: folyamatos, előzetes konzultációt követően. („A” épület 27-es iroda)

Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitásra: folyamatos a beadás, a szakmai gyakorlat kezdete előtt minimum 2 hónappal fel kell tölteni a jelentkezési lapokat.

A pályázat kizárólag online nyújtható be!

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos bővebb felvilágosítás, szakmai tanácsadás és konzultáció a Nemzetközi Kapcsolatok Csoportnál az „A” épület 27-es irodában kérhető.

Az ERASMUS+ PROGRAM A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN

Az Erasmus+ program keretében az egyetem a három pályázati tevékenység közül a KA1 (Key Action 1) típusú mobilitásokkal foglalkozik. A későbbiekben természetesen, a többi tevékenység megismerése után lehetőség lesz bekapcsolódni ezekbe is.

Az Erasmus+ programban a Nyíregyházi Egyetem fő célkitűzései a ki- és beutazó hallgatói létszámok emelése, a külföldi partnerintézményekkel való együttműködések fejlesztése, új partneregyetemek bevonása a programba, valamint a nemzetközi dolgozói bázis megteremtése a közös tudományos együttműködésekhez.

1. Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása

A pályázattípus célja
Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • Hallgatói ösztöndíj mértéke:
Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)
Magas megélhetési költségű országok
Nagy-Britannia, Finnország, Svédország, Dánia, Írország, Norvégia, Lichtenstein, Izland, Luxemburg
520 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok
Spanyolország Németország  Hollandia (Franciaország Belgium , Portugália  Görögország  Szlovénia Ciprus Ausztria  Olaszország Málta 
470 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország Románia , Magyarország Litvánia, Szlovákia Bulgária Lettország,Észtország  Horvátország Csehország, Szerbia, Macedónia, Törökország
420 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 200 € / hó

A pályázás menete
A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg, a hallgatói pályázatok beadása folyamatos.

2. Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása

A pályázattípus célja
A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország szakmai gyakorlat
Magas megélhetési költségű országok
Nagy-Britannia, Finnország, Svédország, Dánia, Írország, Norvégia, Lichtenstein, Izland, Luxemburg
620 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok
Spanyolország Németország  Hollandia (Franciaország Belgium , Portugália  Görögország  Szlovénia Ciprus Ausztria  Olaszország Málta 
570 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország Románia , Magyarország Litvánia, Szlovákia Bulgária Lettország,Észtország  Horvátország Csehország, Szerbia, Macedónia, Törökország
520 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 100 € / hó


A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.

3. Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása

 • A pályázattípus célja
  felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül);
 • külföldi vállalkozás dolgozójának oktatási célú fogadása (2-60 nap utazás nélkül).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A pályázás menete
A mobilitási pályázatot a felsőoktatási intézmény hirdeti meg, és bírálja el az általános kritériumok alapján.

4. Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

A pályázattípus célja
Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

Támogatható tevékenységek

 • Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a munkatárs intézménye hirdeti meg, és bírálja el az általános kritériumok alapján.

ALKALMAZHATÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK (KA103) 

Utazás (oktatási és képzési célú személyzeti mobilitás)

Távolság Összeg
10–99 km között: 20 €/résztvevő
100–499 km között: 180 €/résztvevő
500–1999 km között: 275 €/résztvevő
2000–2999 km között: 360 €/résztvevő
3000–3999 km között: 530 €/résztvevő
4000–7999 km között: 820 €/résztvevő
8000 km vagy annál több: 1500 €/résztvevő

A “távolság” alatt a küldő és fogadóintézmény közötti egyszeres távolságot kell érteni, az „összeg” pedig az oda- és visszaút támogatására adható teljes támogatási összeget jelenti.

Megélhetési támogatás (oktatási és képzési célú személyzeti mobilitás)

Fogadó ország Napi támogatás

1-14 nap

Napi támogatás

15- nap

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország, Nagy-Britannia 170,00 € 119,00 €
Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália 140,00 € 98,00 €
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Magyarország, Törökország 110,00 € 77,00 €

Bővebb információk az Erasmus+ programról:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

A  Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársai:

Dudás Éva -Erasmus+ koordinátor – dudas.eva@nye.hu, international.center@nye.hu

Zsitnyár László- zsitnyar.laszlo@nye.hu

Németh Vivien Petra- nemeth.vivien@nye.hu

Nyíregyházi Egyetem- Nemzetközi Kapcsolatok Csoport
4400 Nyíregyházi Egyetem, Sóstói út 31/b.
Tel: 42/599-495

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.