Makovecz Program

A Makovecz Program a Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogramot jelenti.

A Nyíregyházi Egyetem, mint partnerintézmény rész vesz a Makovecz program megvalósításában.

A Makovecz Program, mint Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram (a továbbiakban: Keretprogram) céljai:

A keretprogram célja:

A magyarországi felsőoktatási oktatóknak a határon túli magyar oktatási nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményekben (a továbbiakban: külhoni felsőoktatási intézmények) 1 év időtartamú*, támogatott munkavállalásával és a magyarországi és külhoni felsőoktatási intézmények közötti hallgatói mobilitás kiszélesítésével az érintett külhoni magyar közösség értelmiségi utánpótlás biztosításának elősegítése, a „Fokozatváltás a felsőoktatásban – a teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai” c. stratégiai dokumentumban megfogalmazott, az anyaországi és a külhoni magyar felsőoktatás minőségi fejlesztési és nemzetköziesítési folyamatainak támogatása.

*A magyarországi oktatóval létesített munkavégzésre irányuló jogviszony a programgazda intézmény és az oktató közös akarata alapján a Keretprogram folytatása (ismételt meghirdetése) alapján meghosszabbítható.

Az Együttműködési Program elindítása a magyarországi oktatók külhoni szerepvállalásával és a kétoldalú, kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtésével előmozdítja az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítását.

II. A Keretprogram intézményközi együttműködéseinek tárgya és időtartama:

Az intézményközi együttműködések

tárgya: hallgatói és oktatói mobilitások megvalósítása,

időtartama:

-a hallgatói mobilitások esetében a 2018/2019-es tanév (10 hónap),

-az oktatói mobilitás esetében:

-keretében nyújtott magyarországi költségvetési támogatások felhasználási vég határideje:

2018. június 30.

További információk:

http://www.kormany.hu/download/3/b5/c0000/Makovecz_Program_Felhivas_alairt.pdf

További információ: Makovecz koordinátor: Németh Vivien Petra, email: nemeth.vivien@nye.hu

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.