Az iroda tevékenységei

  Az Erasmus program koordinálása a Nyíregyházi Egyetemen:
 • az Erasmus szerződések megkötésében való aktív részvétel,
 • folyamatos kapcsolattartás az Erasmus partnerekkel,
 • újabb szerződési lehetőségek felkutatása és realizálása,
 • a féléves és éves beszámolók és,
 • a pénzügyi elszámolások elkészítése,
 • az Erasmus Bizottság működtetése,
 • az Erasmus hallgatói (tanulmányi és szakmai gyakorlati), oktatói és adminisztratív személyzeti ösztöndíjak megpályáztatása és odaítélése.
Hallgatói mobilitás: Kiutazó hallgatók:
 • szerződéskötés előkészítése a kiutazó hallgatókkal,
 • az ösztöndíjak átutalásának ügyintézése,
 • a kiutazó hallgatók tájékoztatása a legfontosabb tudnivalókról, jogaikról és kötelezettségeikről,
 • kapcsolattartás a külföldön tartózkodás idején úgy a hallgatóval, mint a partner intézmény koordinátorával,
 • hazaérkezés után az igazolások, kreditpontok és hallgatói beszámoló összegyűjtése és iktatása.
Beutazó hallgatók:
 • a jelentkezések összesítése a külföldi partnerintézményekből,
 • kapcsolatfelvétel a beutazó hallgatókkal,
 • a külföldi hallgatók órarendjének összeállítása az érintett oktatókkal együttműködve,
 • a beutazás és szállás megszervezése,
 • szabadidős tevékenységek (kirándulás) szervezése a külföldi hallgatók számára,
 • hazautazás előtt a végbizonyítványok (Transcript of Records) kiállítása.
Oktatói/adminisztratív személyzeti mobilitás:
 • szerződéskötés előkészítése a kiutazókkal,
 • ösztöndíjak átutalásának ügyintézése,
 • hazaérkezés után az igazolások és beszámolók összegyűjtése és iktatása.
A CEEPUS program koordinálása:
 • ösztöndíjak kiutalása a beutazó oktatóknak és hallgatóknak,
 • pénzügyi beszámolók készítése.
Az egyéb egyéni ösztöndíjjal beutazó és kiutazó hallgatók/oktatók nyílvántartása. Az oktatók és dolgozók külföldi utaztatása:
 • Utazási Határozat készítése az utazás nyilvántartásba vételének céljából
 • a pénzügyi elszámolás elkészítése a hazaérkezéstől számított 8 munkanapon belül.
 • Nemzetközi konferenciák szervezése a Nyíregyházi Egyetemen
A szervezőkkel együttműködve:
 • a meghívók kiküldése,
 • a jelentkezések regisztrálása,
 • szállások lefoglalása,
 • belföldi utaztatás megszervezése,
 • a konferencia helyszínének biztosítása,
 • kommunikációs és számítástechnikai infrastruktúra igénylése,
 • a konferencia valamennyi pénzügyi kiadásának/bevételének kezelése,
 • a programok összeállítása és megszervezése,
 • a rendezvényen való aktív részvétel,
 • a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése.
Külföldi vendégek fogadása a Nyíregyházi Egyetemen:
 • a beérkező külföldi vendégek belföldi utaztatásának megszervezése,
 • szállás, étkeztetés biztosítása,
 • a vendég szakmai és szabadidős programjainak szervezése együttműködve az őket fogadó szervezeti egységekkel.
Kapcsolattartás az egyetem kétoldalú szerződéses partnereivel:
 • a partnerintézmények képviselőinek meghívása az egyetem által szervezett rendezvényekre,
 • a kapcsolatok élénkítése és lehetőség szerint személyes találkozások megszervezése,
 • az egyetem képviselőinek delegálása a partnerintézmények kezdeményezésekor,
 • szerződések előkészítése és szövegezése a partnerkapcsolatok hivatalossá tétele érdekében.
Egyéb:
 • kapcsolattartás a Tempus Közalapítvánnyal,
 • részvétel a hazai és külföldi szakmai rendezvényeken,
 • az egyetem képviselete nemzetközi rendezvényeken,
 • új együttműködési lehetőségek felkutatása,
 • folyamatos ösztöndíj tanácsadás hallgatók számára.

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.