Felsőoktatási dolgozók programországok közötti képzési célú mobilitására
Megvalósítási időszak: 2019-2020-as tanév

A pályázat célja:

  • A Nyíregyházi Egyetem dolgozói külföldi partnerintézményben bővítsék szakértelmüket, tapasztalatot cseréljenek.
  • A képzési programok kínálatának és tartalmának bővítése.
  • Új külföldi partnerintézmények felkeresése Erasmus+ mobilitási együttműködés céljából

A pályázatra jogosultak köre: a Nyíregyházi Egyetem kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozói.

A mobilitás időtartama: 2 – 10 nap utazás nélkül.

Pályázati feltételek:

  • A pályázót nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre.
  • Tapasztalatát hasznosítani tudja a munkaterületén.
  • A partnereket a pályázónak kell keresni.
  • A dolgozó a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.
  • Az utazások megszervezése a pályázó dolgozó által önállóan történik. Helyszín nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
  • Konferencia részvétel nem támogatható!

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Nyíregyházi Egyetem Erasmus Munkabizottsága bírálja el a bírálati szempontrendszer alapján. Az elbíráláshoz szükséges adatokat a pályázati űrlap tartalmazza. Kizáró ok a formai szempontoknak nem megfelelő pályázat (pl. csatolandó dokumentumok, aláírás, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása).
A Nyíregyházi Egyetem Erasmus+ koordinátora a pályázót a döntésről írásban, postai úton értesíti.

További felvilágosítás:

  • A Nyíregyházi Egyetem Erasmus+ intézményi pályázatával kapcsolatban részletesebb információ elérhető elérhető a http://www.nye.hu/international oldalon.

A pályázat beadási határideje: 2019. június 14.
A pályázat kizárólag online adható be. A pályázat benyújtásával kapcsolatos bővebb felvilágosítás az Erasmus+ koordinátortól kérhető:

Dudás Éva
A épület 27-es iroda
42/599-495
dudas.eva@nye.hu

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.