Pályázati űrlap felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására a 2020/2021-es tanév I. és II. félévére
Kérjük figyelmesen olvassa el az űrlap kitöltésének megkezdése előtt!

Név*
Hallgatói azonosító szám (11 számjegyű)*
Képzési szint: (Felsőoktatási, szakképzési, alapképzés, mesterképzés)*
Neptun kód*
Szak neve, évfolyam:*
Állampolgárság:*
Születési hely, idő:*
Állandó lakcím:*
Értesítési cím*
Telefonszám:*
E-mail cím:
Tervezett fogadó intézmény pontos neve:*
weboldala:*
A külföldi résztanulmányok tervezett kezdő időpontja:*
A külföldi résztanulmányok tervezett záró időpontja:*
Milyen nyelven kívánja a tanulmányait elvégezni a partnerintézményben?*
Az utolsó 2 aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga:*

Nyelvismeret

Felsőoktatási tanulmányai alatt részesült-e Erasmus+ ösztöndíjban? Ha igen, mennyi időtartamra kapott ösztöndíjat? (hónap, nap – pontos adat szükséges!)*
A pályázat részletes indoklása*
A partnerintézményben tervezett tantárgyak listája: (Tantárgykód, Tantárgy megnevezése, Kredit) (Minimum 15 ECTS kredit megszerzése szükséges!)*


Kérjük feltölteni:

  • 1 db színes igazolványkép
  • önéletrajz
  • a Neptun rendszerből nyomtatott, hitelesített igazolás az utolsó lezárt félév súlyozott tanulmányi átlagáról
  • a nyelvtudás igazolása, amennyiben szükséges: ha rendelkezik nyelvvizsgával, a nyelvvizsga bizonyítvány másolata
  • szakfelelős ajánlása aláírva
  • tanulmányokon kívüli eredményeket igazoló okirat (OKJ, TDK,egyéb)
  • kitöltött nyilatkozat az Erasmus+ programban való részvételről (letöltés innen)
A feltöltéshez kattintson a fényképező ikonra! Több fájl kijelöléséhez tartsa lenyomva a ctrl gombot! Feltölthető fájlformátumok: jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, xlsx, pdf.

Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
Pályázatom beadásakor tudomásul veszem, hogy az Erasmus+ ösztöndíj egy támogatás, amely nem minden esetben elég a fogadó országban jelentkező költségeim fedezésére. Tudomásul veszem, hogy ebben az esetben hozzá kell járulnom a kint tartózkodás költségeihez.

Kérjük írja be az alábbi képen látható karaktereket:

Figyelem! Beküldés után a pályázati adatlap már nem módosítható! Probléma esetén keresse a pályázati felhívásban megjelölt koordinátort!

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.