Pályázati felhívás, tudnivalók az Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlati pályázat benyújtásáról.
Kérjük figyelmesen olvassa el az űrlap kitöltésének megkezdése előtt!

Név*
Hallgatói azonosító szám (11 számjegyű)*
Neptun kód*
Képzési szint: (Felsőoktatási, szakképzési, alapképzés, mesterképzés)*
Szak neve, évfolyam:*
Állampolgárság:*
Születési hely, idő:*
Állandó lakcím:*
Értesítési cím*
Telefonszám:*
E-mail cím:
Fogadó szervezet neve:*
pontos címe:*
telefonszáma:*
weboldala:*
tevékenységi köre:*
cégtípusa:*
Ha a fogadó szervezet a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható be, kérjük itt adja meg a szervezet típusát!
adószáma:
foglalkoztatottak száma:*
kontaktszemély (vezető) neve:*
kontaktszemély telefonszáma:*
kontaktszemély e-mail címe:*
A fogadó intézmény közintézmény-e?
A fogadó intézmény nonprofit szervezet?
A külföldi szakmai gyakorlat tervezett kezdő időpontja:*
A külföldi szakmai gyakorlat tervezett záró időpontja:*
Milyen nyelven kívánja a szakmai gyakorlatát elvégezni a fogadó szervezetnél?*
Az utolsó lezárt félév súlyozott tanulmányi átlaga:*

Nyelvismeret

Felsőoktatási tanulmányai alatt részesült-e Erasmus+ ösztöndíjban? Ha igen, mennyi időtartamra kapott ösztöndíjat? (hónap, nap – pontos adat szükséges!)*
A pályázat részletes indoklása*
A külföldi intézményben/cégnél/vállalatnál végzendő munka leírása: (Szakmai gyakorlat munkaterve)*

Kérjük feltölteni:
- fénykép
- önéletrajz
-kitöltött és beszkennelt nyilatkozat (letöltés innen!)
- a Neptun rendszerből nyomtatott, hitelesített igazolás az utolsó lezárt félév súlyozott tanulmányi átlagáról
- a nyelvtudás igazolása, amennyiben szükséges, ha rendelkezik nyelvvizsgával, a nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakfelelős ajánlása
- szakfelelős ajánlása aláírva
- tanulmányokon kívüli eredményeket igazoló okirat (OKJ, TDK,egyéb)
- meghívólevél, amelynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
Cég/intézmény/ vállalat neve
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Címe (ország, régió, város, irányítószám)
Telefonszám, faxszám, e-mail cím
Cég/intézmény/vállalat típusa
Tevékenység jellege (profitorientált, nonprofit)
Jogi státusza
Tevékenységi területe
Foglalkoztatottak száma
A feltöltéshez kattintson a fényképező ikonra! Több fájl kijelöléséhez tartsa lenyomva a ctrl gombot! Feltölthető fájlformátumok: jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, xlsx, pdf.

Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
Pályázatom beadásakor tudomásul veszem, hogy az Erasmus+ ösztöndíj egy támogatás, amely nem minden esetben elég a fogadó országban jelentkező költségeim fedezésére. Tudomásul veszem, hogy ebben az esetben hozzá kell járulnom a kint tartózkodás költségeihez.

Kérjük írja be az alábbi képen látható karaktereket:

Figyelem! Beküldés után a pályázati adatlap már nem módosítható! Probléma esetén keresse a pályázati felhívásban megjelölt koordinátort!

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.